Oporezivanje građevinskih usluga i nekretnina - današnji dan donosi promjene

Potaknuti novim Zakonom o PDV-u koji sa današnjim danom (1.7.2013.) donosi brojne promjene, odlučili smo pisati o novostima kod oporezivanja građevinskih usluga i nekretnina. Naime, sa 30. lipnja za sve naručitelje i izvođače građevinskih radova završava jedna porezna era i dolazi novo, povoljnije porezno razdoblje.

Jedan od novijih trendova koji se nastoji razviti kod oporezivanja jest neutralnost kojom se želi eliminirati poremećaje optimalne alokacije resursa te omogućiti slobodno djelovanje tržišta. Promjenama koje donosi novi Zakon o PDV-u, a koje se odnose na građevinske usluge ostvarit će se veća neutralnost u odnosu na dosadašnji sustav. Kada govorimo o građevinskim uslugama ne mislimo striktno na izgradnju građevinskih objekata već i na održavanje i rekonstrukciju građevina, uklanjanje građevina, usluge čišćenja i popravaka na gradilištu nakon izgradnje objekta, usluge raznih instalacija na građevinskim objektima te ustupanje osoblja koje izvode određene građevinske usluge.


 Do sada su izvođači građevinskih radova ispostavljali račun za izvršene građevinske usluge sa obračunatim PDV-om. S obzirom da su svote tih računa uglavnom velike, imali su i veliku obvezu PDV-a u mjesecu kada su usluge izvršene i račun ispostavljen. Ukoliko naručitelj građevinskih radova nije izvođaču platio račun za izvršene usluge, obveza PDV-a koju je izvođač morao platiti uvelike je remetila njegov novčani tok. Od danas će građevinski poduzetnici ispostavljati račun koji će sadržavati samo opis građevinskih radova koji su izvršeni te njihovu vrijednost bez obračunatog PDV-a. Prema novom Zakonu o PDV-u obveza „plaćanja“ PDV-a prenosi se sa izvođača radova na naručitelja građevinskih radova (Čl.75.st.3.a Zakona o PDV-u) uz obveznu napomenu na računu koja glasi: „Prijenos porezne obveze temeljem Čl.78. st.3.a i Čl.79. st.7 Zakona o PDV-u.“. Naručitelj radova je obvezan samostalno obračunati PDV po primljenom računu od izvođača radova.

Vrlo je bitno da je naručitelj obveznik PDV-a te da ispunjava sve potrebne uvjete za priznavanje pretporeza. Dakle, sadržaj računa mora sadržavati sve potrebne elemente koji su propisani  Zakonom o PDV-u (Čl.79. st.1.) određeno je da nekretnina koja se gradi ili na kojoj se izvode određeni radovi ne smije biti namijenjena za privatne svrhe poduzetnika, a radovi koji su izvedeni moraju biti ovjereni od strane nadzornog inženjera. Naime, prilikom sastavljanja porezne prijave neutralizira se PDV iz odnosa između naručitelja i izvođača građevinskih radova. Naručitelj radova istovremeno isti iznos (PDV obračunat na vrijednost izvedenih radova iskazanu na računu)  prikazuje kao obvezu za PDV i priznati pretporez * Glavni izvođač može koristiti usluge podizvođača te se u tom slučaju također koristi pravo prijenosa porezne obveze sa podizvođača na glavnog izvođača koji je u ovom slučaju naručitelj usluga.

OPREZ!! Ukoliko naručitelj nije obveznik PDV-a (građanin, banka, udruga i sl.), račun koji mu ispostavlja izvođač radova sadrži i PDV.

 Izvođač radova ima pravo na priznavanje pretporeza po ulaznim računima za materijale, te ostale isporuke dobara i usluga koje su sastavni dio poslovanja. Tako akumulirani pretporez može vratiti od Porezne uprave ili prenijeti u sljedeće porezno razdoblje kao porezni kredit. S obzirom da je obvezu PDV-a izvođač prenio na naručitelja neće se bitno poremetiti financijska stabilnosti ukoliko ne naplati svoju uslugu prema datumu dospijeća. Navedene izmjene koje donosi novi Zakon povoljne su osim za izvođače radova  i za investitore. Njima će tako investicije biti  automatski povoljnije (za PDV) dok je u dosadašnjem sustavu trebalo čekati na povrat pretporeza od Porezne uprave (naravno, uz odgovarajuću kontrolu dokumentacije).

S obzirom da je mjesto oporezivanja u svezi sa graditeljskim uslugama tamo gdje se nekretnina nalazi, u slučaju pružanja takvih usluga na području Europske unije izvođač radova biti će obvezan (za potrebe PDV-a) imenovati poreznog zastupnika ili otvoriti podružnicu u mjestu gdje se nalazi nekretnina, gradilište, tj. gdje se pruža usluga

Sponsorlar (Sponsors)

Credit: / Oxford University
Oxford University
Written by: Published by: Copyright holder: on
Bize destek çıkan tüm web sitelerine teşekkür ederiz.We would like to thank all the websites that have been sent support to us